Olympus-V652015BW000-PRF-ZD72-PRO-MFT-Schutzfilter-fr-40-150-mm-Objektiv-schwarz 69,84 EUR*